مدرس ویولن

کیان صادقی

آموزشگاه مهرشرق
 • 16 سال سابقه تدریس
 • شنبه تا پنجشنبه
 • فارق التحصیل رشته موسیقی
 • اجرا در گروه مشکات اجرا در فرهنگسرای نیاوران، اجرا در دانشگاه رودهن و دانشگاه دماوند
 • هنرآموخته نزد اساتید سیاوش زندگانی همایون رحیمیان، احسان زبیحی فر، سام حبیبی، شیما شاه محمدی، مجتبی میرزاده، سید رضا عالمی

مدرس ویولن

ترانه بهاری

آموزشگاه مهرشرق
 • 4 سال سابقه تدریس
 • شنبه تا پنجشنبه
 • همکاری با رادیو فرهنگ از سال ۹۰
 • اجرا در فرهنگسرای ارسباران به مناسبت بزرگداشت استاد ناصر فرهنگفر
 • اجرا در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
 • اجرا در گروه مشکات
 • هنرآموخته نزد اساتید آرش فرهنگفر، کامران منتظری