مدرس تمبک

مهدی جهانگردی

آموزشگاه مهرشرق
 • 19 سال سابقه تدریس
 • شنبه تا پنجشنبه
 • عضو انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران
 • همکاری با استاد مجید درخشانی
 • سرپرست گروه غوغا
  همکاری با ارکستر جوانان، همکاری با گروه اقبال آذر به سرپرستی کریم صالح عظیمی گروه باشا، گروه توتیا و گروه شاهین
 • همکاری در ضبط چندین آلبوم موسیقی
 • حضور در ۵ دوره جشنواره فجر
 • هنر آموخته نزد اساتید آرش فرهنگ فر (تمبک) استاد رضا دربندی (دف)

مدرس تمبک

ترانه بهاری

آموزشگاه مهرشرق
 • 4 سال سابقه تدریس
 • شنبه تا پنجشنبه
 • همکاری با رادیو فرهنگ از سال ۹۰
 • اجرا در فرهنگسرای ارسباران به مناسبت بزرگداشت استاد ناصر فرهنگفر
 • اجرا در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
 • اجرا در گروه مشکات
 • هنرآموخته نزد اساتید آرش فرهنگفر، کامران منتظری