مدرس تار

پویان نظیفی

آموزشگاه مهرشرق
  • 21 سال سابقه تدریس
  • شنبه تا پنجشنبه
  • لیسانس موسیقی
  • دانش آموخته رهبری ارکستر نزد استاد نادر مشایخی
  • کنسرت موسیقی معاصر با آنسامبل یونایتد برلین
  • آهنگسازی و تنظیم قطعات برای گروه های مشکات سیاکوک، بیداد و بامداد
  • ارائه مقالات متعدد پیرامون موسیقی نواحی ایران
  • هنر آموخته نزد اساتید ارشد طهماسب، فریبرز عزیزی، کیوان ساکت، آرش شهریاری، سلمان سالک، علی قمصری