آموزشگاه مهرشرق هر روز هفته با کلاس‌های متنوع میزبان شما عزیزان می‌باشد:

  • سنتور: شنبه تا پنجشنبهآقای کیوان جو
  • تار: دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبهآقای نظیفی
  • سه تار: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبهآقای نظیفی / آقای حسینی
  • کمانچه: یکشنبهآقای بهاری
  • تنبک: شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبهآقای جهانگردی / خانم بهاری